Radu Preda

Narator

Audiobook
Cronicar dupa ureche - Dan Vidrascu - 8 ianuarie 2023

Autor: Radu Preda

Narator: Radu Preda

50 min

Audiobook
Cronicar dupa ureche - Adrian Nicolae - 22 ianuarie 2023

Autor: Radu Preda

Narator: Radu Preda

50 min

Audiobook
Cronicar dupa ureche - Rodica Mandache - 17 septembrie 2023

Autor: Radu Preda

Narator: Radu Preda

53 min

Audiobook
Cronicar dupa ureche - Victor Ioan Frunza - 15 ianuarie 2023

Autor: Radu Preda

Narator: Radu Preda

52 min

Audiobook
Cronicar dupa ureche - Mihai Malaimare - 5 februarie 2023

Autor: Radu Preda

Narator: Radu Preda

51 min

Audiobook
Cronicar dupa ureche - Bogdan Naumovici - 5 martie 2023

Autor: Radu Preda

Narator: Radu Preda

51 min

Audiobook
Cronicar dupa ureche - Adriana Grand - 9 aprilie 2023

Autor: Radu Preda

Narator: Radu Preda

50 min

Audiobook
Cronicar dupa ureche - Gavril Patru - 21 Mai 2023

Autor: Radu Preda

Narator: Radu Preda

50 min

Audiobook
Cronicar dupa ureche - Corina Moise - 18 iunie 2023

Autor: Radu Preda

Narator: Radu Preda

50 min

Audiobook
Cronicar dupa ureche - Eduard Uzunov - 2 iulie 2023

Autor: Radu Preda

Narator: Radu Preda

51 min

Audiobook
Cronicar dupa ureche - Cristian Sofron - 29 ianuarie 2023

Autor: Radu Preda

Narator: Radu Preda

47 min

Audiobook
Cronicar dupa ureche - Ioana Ciocan - 12 februarie 2023

Autor: Radu Preda

Narator: Radu Preda

50 min

Audiobook
Cronicar dupa ureche - Adrian Gazdaru - 19 februarie 2023

Autor: Radu Preda

Narator: Radu Preda

50 min

Audiobook
Cronicar dupa ureche - George Costin - 26 februarie 2023

Autor: Radu Preda

Narator: Radu Preda

52 min

Audiobook
Cronicar dupa ureche - Antoaneta Cojocaru - 12 martie 2023

Autor: Radu Preda

Narator: Radu Preda

48 min

Audiobook
Cronicar dupa ureche - Razvan Mazilu - 2 aprilie 2023

Autor: Radu Preda

Narator: Radu Preda

51 min

Audiobook
Cronicar dupa ureche - Andreea Gramosteanu - 28 Aprilie 2023

Autor: Radu Preda

Narator: Radu Preda

48 min

Audiobook
Cronicar dupa ureche - Ana-Bianca Popescu - 07 Mai 2023

Autor: Radu Preda

Narator: Radu Preda

51 min